Dnešní internet je o zábavě, informacích a komunikaci.
Proto si předem dobře rozmyslete, jak chcete se zákazníky komunikovat. Uvědomte si, že stránky budete muset pravidelně aktualizovat. Návštěvníci se budou vracet jen
tehdy, když jim máte co nabídnout, co sdělit, jak je pobavit a hlavně pravidelně informovat.
Prostřednictvím stránek můžete potencionální zákazníky, firmy, organizace oslovit, sdílet s nimi příspěvky a navázat tak kontakt.
Potřebujete komunikovat s potencionálními zákazníky?